FlexDog Zásady spracovanie osobných údajov

Platné od: 1.1.2021

Obchodná spoločnosť FlexDog sro, IČO: 09529128, so sídlom Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.flexdog.sk, sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje, bezpečne ich uchovávať, nakladať s nimi s ohľadom na Vaše súkromie a pravdivo Vás informovať o spôsoboch a účelu ich použitia. Platné znenie týchto zásad nájdete vždy na tejto stránke spolu s informáciou o dátume, od ktorého sú autentické. Zásady sa vzťahujú k službám webové stránky www.flexdog.sk a spolu so zásadami používania súborov cookies sú súčasťou podmienok používania uvedeného internetového portálu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, pripomienky, či by ste chceli uplatniť Vaše práva súvisiace s osobnými údajmi, neváhajte nás kontaktovať na emailu [email protected].

Aké údaje spracovávame?

Služba Flexdog.sk spracováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete napríklad pri registrácii do zákazníckeho účtu. Tieto dáta využívame, aby sme umožnili personalizáciu našej služby a mohli poskytovať podľa Vašich preferencií aktuálne informácie o novinkách, zmenách cien produktov, marketingových akciách našich a partnerov. Tieto údaje zahŕňajú:

  • osobné údaje: meno, priezvisko, pohlavie, mesiac a rok narodenia;
  • kontaktné údaje: email, telefónne číslo;
  • údaje o profile: užívateľské meno, heslo, profilová fotografie, veľkosť, preferované značky a modely
  • používateľské dáta: údaje o zariadení, z ktorého pristupujete na náš web, IP adresu, typ prehliadača, z ktorého pristupujete, časové údaje o vašej návšteve webu atp.

Vyššie uvedené údaje môžete kedykoľvek upravovať, doplniť či zmazať v zákazníckom účte, pre ktorého prevádzka je povinný len mail a údaje o profile relevantné pre prihlásenie.

Ak pre prihlásenie do zákazníckeho účtu využijete služieb tretej strany - Facebook, Google či Apple ID - umožníte FlexDog tiež prístup k verejným informáciám na vašom profile (dátum narodenia, email, polohové údaje atď.).

Dáta o využití našich služieb taktiež čerpáme z informácií získaných prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o zásadách využití súborov cookie nájdete tu. Informácie získané prostredníctvom súborov Cookie sú predovšetkým údaje súvisiace s používaním našej služby (užívateľské dáta viď. Vyššie) a ich analýza nám pomáha upravovať a rozvíjať FlexDog.

Služba FlexDog nezbiera akékoľvek citlivé údaje zahŕňajúce napr. Údaje týkajúce sa zdravotného stavu, presvedčenia či vierovyznania.

Prečo dáta zbierame?

Vyššie uvedené údaje zbierame na účely personalizácie služieb Flexdog tak, aby sme vám dali možnosť nastaviť si preferencie a spríjemniť prechádzanie stránok (nemusíte napríklad opakovane zadávať svoju veľkosť). Osobné a kontaktné údaje sú dôležité pre registráciu na webe FlexDog.sk a nastavenie oznámenia o nových produktoch v ponuke, zníženie ceny u sledovaných produktov atp.

Zadaním Vašich kontaktných údajov nám okrem iného dávate možnosť posúvať naše služby ďalej prostredníctvom zberu spätnej väzby a hodnotenia. Zároveň tak máme možnosť informovať Vás formou obchodných informácií prostredníctvom emailovej komunikácie o prebiehajúcich akciách Flexdog a partnerov Flexdog, novinkách v magazíne či nových produktoch v ponuke. Spracovanie kontaktných údajov prebieha len na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať napr. Tu a samozrejme nie je podmienkou pre využívanie služieb FlexDog.sk. Súhlas udeľujete pri registrácii do zákazníckeho účtu prípadne prihlásením k odberu noviniek.

Pre marketingové a analytické účely využívame na webe Flexdog.sk tiež súborov cookies. Spracovanie prebieha na základe udeleného súhlasu s používaním Cookies, ktorý môžete odvolať prípadne blokovať ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Viac informácií o zásadách využívania súborov cookie nájdete zde.Jak odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Ak už nechcete dostávať novinky zo služby FlexDog prostredníctvom obchodných oznámení, máte možnosť súhlas odvolať prostredníctvom tejto stránky. Pokiaľ máte výhrady ku spracovaniu osobných údajov službou Flexdog, námietku môžete podať na emailovej adrese [email protected].

Ukladanie súborov cookies môžete zakázať vo vašom prehliadači ((návod nájdete tu)).

Kto má k dátam prístup?

Vaše osobné údaje sú spracované v primárne zamestnanci FlexDog s.r.o. Všetci zamestnanci spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou, ktorá trvá aj po ukončení pracovného vzťahu.

FlexDog s.r.o. môže ako správca osobných údajov poveriť spracovaním ďalšie subjekty tzv. spracovateľa. Za spracovateľa je označený každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre FlexDog. s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré FlexDog s.r.o. stanovuje. Spracovateľom odovzdávame údaje len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Môže sa jednať napr.o poskytovateľa IT služieb, prevádzkovateľa analytického softvér, ktorý využívame pre vyhodnotenie marketingových kampaní a správaní užívateľov na webe Flexdog.sk, nástroje pre mail a online marketing atď.

Bezpečnosť dát

Vo FlexDog dbáme na bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zamedzili ich úniku, zneužitia či neoprávnenému prístupu, zaviedli sme vhodná technologické aj procesné riešenia pre bezpečnosť vašich dát. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnou legislatívou (vrátane GDPR). Osobné údaje uchovávame v elektronickej podobe, a to v databázach a systémoch s obmedzeným prístupom. Bezpečnosť pravidelne testujeme a snažíme s ohľadom na dostupné technológie o jej ďalšie vylepšenia.

Ako dlho údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu, počas ktorej existuje dôvod na ich uchovávanie a počas ktorej sú to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. To znamená, že tieto osobné údaje budú uchovávať po dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu alebo v prípade užívateľských dát získaných prostredníctvom súborov cookie po dobu trvania súhlasu s ich používaním.

Vaše práva

Stran spracovanie osobných údajov máte podľa aktuálne platnej legislatívy nasledujúce práva na:

1 / informácie - FlexDog je povinný na požiadanie informovať, aké osobné údaje o Vás uchovávame, za akým účelom je spracovávame a komu ich prípadne poskytujeme.

2 / prístup - sme povinní Vám umožniť prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli v priebehu registrácie zákazníckeho účtu či prihlásením k newsletteru. Spoločne s informáciami o spracovaní týchto dát vám budú tieto dáta na žiadosť verejnosti.

3 / oprava - právo na opravu umožňuje upraviť či doplniť údaje, ktoré o vás uchovávame.

4 / výmaz - máte právo nás vyzvať na zmazanie Vašich osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na uvedené účely (právo byť zabudnutý), alebo v prípadoch kedy FlexDog naďalej nemá zákonný dôvod údaje uchovávať, a to vrátane prípadov, keď už sa spracovaním údajov naďalej nesúhlasíte. Pri naplnení vyššie uvedených podmienok FlexDog Vaše dáta plne či čiastočne odstráni.

5 / obmedzenie spracovanie - pre prípad kedy sa domnievate, že FlexDog s Vašimi údajmi nakladá nesprávne a nechcete žiadať o výmaz, máte možnosť spoločnosť dočasne obmedziť spracovanie osobných údajov (pre účel dočasné blokácie, likvidácia dát atp.).

6 / prenos - máte právo po spoločnosti FlexDog s.r.o. požadovať prenesenie automatizovane spracovaných osobných údajov získaných na základe súhlasu v bežne používané podobe. Tieto dáta na základe požiadavky môžeme odovzdať Vám alebo Vami zvolenému správcovi.

7 / vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov - na základe tejto námietky ukončíme spracovanie osobných údajov na analytické a marketingové účely.

Vedľa vyššie menovaných práv máte možnosť kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.