FlexDog Podmienky použitia

Úvodné informácie

Tieto podmienky sa vzťahujú k používaniu webové stránky www.flexdog.sk a upravujú práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou FlexDog s.r.o., IČO: 09529128, so sídlom Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ako prevádzkovateľom webovej stránky a používateľmi využívajúcimi služieb www.flexdog.sk. Užívateľom sa rozumie každý návštevník webovej stránky a platia pre neho podmienky publikované k dátumu jeho návštevy.

Prístupom a používaním webovej stránky www.flexdog.sk vyjadrujete súhlas so znením podmienok používania portálu a potvrdzujete, že ste sa s ich obsahom oboznámil a súhlasíte s nimi.

Základné podmienky využívania služby

Webové stránky www.flexdog.sk nie sú internetovým obchodom a neprebieha tu predaj publikovaných produktov, prezentácia všetkých tovarov a služieb nemôže byť právne kvalifikovaná ako záväzná ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti FlexDog sro. Predmetom našej činnosti je agregácie ponúk vybraných internetových obchodov na jednom mieste a sprostredkovanie možnosti uzavrieť kúpnu zmluvu s treťou osobou, naša spoločnosť teda nie je v pozícii predávajúceho prezentovaných produktov a medzi Vami a spoločnosťou FlexDog sro nedochádza k uzavretiu kúpnej či obdobnej zmluvy. Hoci sa snažíme o aktuálnosť informácií uvedených na našich internetových stránkach, nie sme vzhľadom k charakteru služby zodpovední za správnosť údajov uvedených pri prezentácii produktov (cena, skladová dostupnosť, opis, vizuálne prevedenie). Naším cieľom je spojiť Vás, ako zákazníka, s dôveryhodným internetovým obchodom, ktorý Vám umožní nákup v žiadanej veľkosti a kvalite za prezentovanú cenu, avšak nemôžeme túto skutočnosť zaručiť v 100% prípadov. Vezmite prosím túto skutočnosť na vedomie a vždy dôkladne prekontrolujte na stránkach obchodu / tretej strany, na ktorý odkazujeme, že obsah košíka a cena zodpovedá Vami zvoleným parametrom. V prípade nenaplnenia tohto očakávania nenesie prevádzkovateľ webovej stránky www.flexdog.sk zodpovednosť za nesprávnosť prezentovaných informácií. Súčasne bohužiaľ nedokážeme zaručiť nepretržitú dostupnosť webovej stránky www.flexdog.sk. Dôvodom občasného pozastavenie alebo nedostupnosť našej webovej stránky alebo jej časti môže byť údržba systému, výpadky na strane tretích osôb, výpadky hardvéru, softvéru či zásah vyššej moci, vždy sa však budeme snažiť o obnovu funkčnosti našich webových stránok v plnom rozsahu v čo možno najkratšom čase .

Ďalšie podmienky využívania služby

Pre plné využitie služieb webové stránky potrebujeme osobné údaje, s ktorými vždy nakladáme bezpečne a v súlade so znením zásad spracovanie osobných údajov publikovaných na tejto stránke.Ako je v podmienkach dôkladne popísané, súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, rovnako ako môžete zablokovať zber súborov cookies (zásady používania súborov cookies najdete tu). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov a v prípade zablokovania zberu cookies nemusia všetky služby webovej stránky www.flexdog.sk fungovať v plnom rozsahu.

Obsah a technologické spracovanie webové stránky www.flexdog.sk je duševným vlastníctvom spoločnosti FlexDog s.r.o. chráneným autorským právom a užívateľ používaním webové stránky berie túto skutočnosť na vedomie a zaväzuje sa vyššie uvedená práva neporušiť plagiátorstvom či iným obdobným spôsobom. Tento záväzok sa týka ako textového obsahu webu, ktorý prevádzkovateľ neumožňuje kopírovať a publikovať na ďalších stránkach, a to ani v prípade preklade do ďalších jazykov, tak použitých vizuálnych a obrazových prvkov a zdrojového kódu webových stránok. Obsah publikovaný na našich stránkach môžete využívať iba pre súkromné informatívne a striktne nekomerčné účely.

Rovnako tak berie užívateľ na vedomie, že nie je povolené využívať nástroje alebo mechanizmy, ktorých dôsledkom by bolo obmedzenie prevádzky služby ďalším užívateľov, ohrozenie bezpečnosti využívaní webovej stránky či ovplyvnenie výkonu serverov prevádzkovateľa portálu.

Zákaznícky účet

Súčasťou webovej stránky je užívateľský účet, ktorého zriadenie predchádza výslovné a slobodné udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Založením používateľského účtu získavate možnosť ukladať si obľúbené položky z katalógu produktov, nastavovať upozornenie na zmenu ceny alebo dostupnosti vami vybraných položiek, publikáciu nových produktov v katalógu od Vami sledovaných značiek a dávate nám možnosť personalizovať výsledky vyhľadávania na webovej stránke www.flexdog.sk

Na základe vyššie uvedených podmienok využívania služby si spoločnosť FlexDog s.r.o. vyhradzuje právo pri podozrení na porušenie týchto podmienok Váš zákaznícky účet zrušiť a obmedziť prístup k webovej stránke www.flexdog.sk

Záverečné ustanovenia

Vzťahy vznikajúce medzi užívateľmi týchto stránok a spoločnosti FlexDog s.r.o. (A to aj v prípade, že sa bude jednať o vzťahy s medzinárodným prvkom) budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Tieto podmienky používania portálu sú platné a účinné od 1.1.2021 a spoločnosť FlexDog s.r.o. si vyhradzuje právo ich kedykoľvek jednostranne zmeniť či upraviť.

V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok sa môžu užívatelia webových stránok www.flexdog.sk kedykoľvek obrátiť na našu spoločnosť FlexDog s.r.o., IČO: 09529128, so sídlom Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a to e-mailom na adresu elektronickej pošty [email protected].